Ενότητα: Πρακτικές

Πρακτικές για την Αφύπνιση της Συνείδησης

Διαλογισμός

Η πιο εύκολη πρακτική για να φτάσουμε στον Διαλογισμό, δηλαδή στην ησυχία και στη σιωπή του νου, είναι τα Κοάν · εάν χτυπάμε τις δύο παλάμες των χεριών, παράγεται ένας ήχος, έτσι; Τι ήχο παράγει αυτή μόνη; (με ένα μόνο χέρι). Εάν κάποιος τον αντιλαμβάνεται, μου το λέει. Αντιλαμβάνεται κάποιος αυτό τον ήχο; -Όχι! Καλά,…
Διαβάστε περισσότερα...

Translate »