Προειδοποίηση

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο Αξιοσέβαστος Δάσκαλος Ραβολού υπήρξε ο μοναδικός απευθείας και ρητά εξουσιοδοτημένος από τον Ιδρυτή του Θεσμού Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ για «να νομοθετήσει, να μετατρέψει, να κρίνει και να επιλύσει προβλήματα σχετιζόμενα με την Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση γενικά».

Ο Α.Δ. Ραβολού, Εσωτερικός Καθοδηγητής και με την ιδιότητα του Διεθνούς Γενικού Συντονιστή του Θεσμού, αναμόρφωσε τη Γνωστική Κίνηση απομακρύνοντάς την από το πεδίο των θεωριών και μετατρέποντάς τη σε μια σχολή Πρακτικών και Αναγέννησης, λόγος για τον οποίο από το έτος 1999 δεν δίνονται διαλέξεις ή σεμινάρια που ο Θεσμός παρείχε δημόσια.

Κατά συνέπεια, οποιοσδήποτε οργανισμός ή άτομο ανακοινώνει σεμινάρια ή διαλέξεις σχετικά με τη Γνωστική Διδασκαλία το κάνει με δική του πρωτοβουλία και χωρίς καμία εξουσιοδότηση, αντιτιθέμενος σε αυτούς τους προσανατολισμούς.

Ο Α.Δ. Ραβολού αποσαρκώθηκε στις 8 Ιανουαρίου του έτους 2000 στην Μπογκοτά, Κολομβία, έχοντας ανακοινώσει προηγουμένως ότι δεν εξουσιοδοτεί κανέναν για να αναλάβει τα καθήκοντά του.

Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Ελλάδας της Νέας Τάξης

Translate »