Τι είναι η Γνώση

«Πριν απ’ όλα είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε το δρόμο που μας οδηγεί στην ουσιαστική κατανόηση της Ύπαρξης.

Η διδασκαλία αυτή θα μπορέσει να οδηγήσει τον διψασμένο στο δρόμο για την πηγή της ΓΝΩΣΗΣ.

Πέρα από τα εφήμερα “φαίνεσθαι” περιμένουν τους ερευνητές τα αιώνια “είναι”.

Σήμερα ούτε η θρησκεία απομονωμένη στο δόγμα της, ούτε η επιστήμη περιορισμένη στον υλισμό μπορούν να προσφέρουν στον άνθρωπο εσωτερική αυτάρκεια και αληθινή ευτυχία.

Η ικανότητα του να ζει κανείς βασίζεται ακριβώς στον τρόπο με τον οποίο αυτός πετυχαίνει να συνδυάζει τις καταστάσεις της συνείδησης με τις υπαρξιακές καταστάσεις.

Αν θέλουμε μια οριστική αλλαγή των περιστάσεων της ζωής, είναι απαραίτητο η αλλαγή αυτή να γίνει πρώτα σε μας τους ίδιους. Αν μέσα μας δεν αλλάξουμε τίποτα, εξωτερικά η ζωή θα συνεχιστεί με τις ίδιες δυσκολίες.

Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για την αληθινή ευτυχία είναι η Αυτογνωσία.

Αξίζει να αυτοερευνηθούμε για να αυτογνωριστούμε και να φτάσουμε μια μέρα να πειραματιστούμε με άμεση μορφή το πραγματικό, την Αλήθεια».

Α.Δ. Σαμαέλ Αούν Βεόρ

Σκοπός αυτής της διδασκαλίας είναι να μεταδώσει στην ανθρωπότητα τη γνώση των τριών παραγόντων "ΘΑΝΑΤΟΣ – ΓΕΝΝΗΣΗ – ΘΥΣΙΑ" και να αποκαλύψει το μονοπάτι που οδηγεί στην Εσωτερική Αφύπνιση.

Αν βάλουμε σε εφαρμογή τους τρεις παράγοντες, ΘΑΝΑΤΟΣ των ελαττωμάτων, ΓΕΝΝΗΣΗ των εσωτερικών σωμάτων και ΘΥΣΙΑ για την ανθρωπότητα, θα έρθουμε σε επαφή με τους ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ της Λευκής Αδελφότητας, με τον ΠΑΤΕΡΑ μας εν κρυπτώ και θα επιτύχουμε την Τελική Απελευθέρωση.

Translate »