Ποιοι Είμαστε

 

Η Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Κολομβίας ιδρύθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1960, στη Θιέναγα της Μαγνταλένα, από τον Σαμαέλ Αούν Βεόρ. Η Κυβέρνηση της Μαγνταλένα της απένειμε Νομική Προσωπικότητα μέσω της απόφασης 050, της 20ής Φεβρουαρίου 1961, και με τροποποίηση καταστατικού σύμφωνα με την απόφαση 0264 της 2ας Απριλίου 1985.

Η Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Ελλάδας της Νέας Τάξης ιδρύθηκε την 27η Μαΐου 1995 στην πόλη του Πειραιά, στο νομό Αττικής και απέκτησε νομική προσωπικότητα με την υπ’ αριθμό 8719, από 1η Ιουνίου 1995 καταχώρησή της στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών.

Είναι μια Εταιρεία αφιλοκερδής, χωρίς πολιτικούς σκοπούς, ελληνικής εθνικότητας και λειτουργεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Είναι μια μυστικιστική-επιστημονική σχολή που αγωνίζεται για να ανυψώσει το πνευματικό, ηθικό, φυσικό και διανοητικό επίπεδο των μελών της και της κοινότητας γενικά.

Για να εκπληρώνει αυτούς τους σκοπούς ο Θεσμός υπόκειται στους νόμους και τους κανόνες του Ελληνικού Κράτους και θα δρα υπερασπίζοντας και εκπληρώνοντας τις σχετικές διατάξεις του Συντάγματος και την προστασία της οικογένειας.

Η λειτουργία της εγκαθιδρύεται με εθελοντικές συνεργασίες από τα μέλη της ωστόσο δεν ζητάμε οικονομική βοήθεια από κυβερνητικούς οργανισμούς, μέσω των αντιπροσώπων τους σε εθνικό, περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο, ούτε από κυβερνήσεις ή διεθνείς οργανισμούς.

Τα Κέντρα Σπουδών έχουν ως στόχο την αναγέννηση του ανθρώπου ΚΑΙ ΔΕΝ είναι χώροι όπου λειτουργούν γραφεία ιατρικών συμβουλών, ομοιοπαθητικών, αστρολογικών, μαντικών, όπου χρησιμοποιούν την καμπάλα και τα χαρτιά ταρώ ή παρόμοια, ΟΥΤΕ χρησιμοποιούνται για την πώληση φυλαχτών, ουσιών ή ποτών ούτε κάνουμε καθαρισμούς σπιτιών, ΟΥΤΕ ερμηνεύουμε όνειρα. Ούτε προβλέπουμε εξωγήινες επαφές, ΟΥΤΕ εξασκούμε πολεμικές τέχνες, ΟΥΤΕ προσφέρουμε τίτλους δασκάλων ή μυήσεις, ΟΥΤΕ μάγων ούτε απονέμουμε υπερφυσικές δυνάμεις, ΟΥΤΕ κάνουμε διαλέξεις με τέτοιο σκοπό. ΔΕΝ εξασκούμε πνευματισμό, μαγνητισμό, παραψυχολογία, ΟΥΤΕ μάγια.

Καταγγέλλουμε δημόσια εκείνες τις ομάδες και/ή τα άτομα που καλύπτονται πίσω από το όνομα της ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ή της ΓΝΩΣΗΣ για να διαπράξουν ανομίες.

Η πολιτεία μπορεί να πληροφορήσει την Εθνική Διαχειριστική Διοίκηση, σχετικά με κακούς χειρισμούς εκ μέρους των μελών της που επηρεάζουν την κοινωνία γενικά και να λάβει τα απαραίτητα μέτρα.

Όλα τα Κέντρα Σπουδών της χώρας αναγνωρίζονται έτσι:

«Παγκόσμια Γνωστική Χριστιανική Κίνηση της Ελλάδας της Νέας Τάξης
Αστική Εταιρεία - μη κερδοσκοπική - εγγεγραμμένη στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό 8719/1-6-1995.»

Ο Διεθνής και Εθνικός Γενικός Συντονιστής, νόμιμα εξουσιοδοτημένος από τον Αξιοσέβαστο Δάσκαλο Σαμαέλ Αούν Βεόρ για να καθοδηγεί εσωτερικά τους Γνωστικούς σπουδαστές, είναι ο Αξιοσέβαστος Δάσκαλος Ραβολού.

Translate »