Ο Αντάρτης Αετός

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτή η πρώτη έκδοση του έργου που ονομάζεται «Ο ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΑΕΤΟΣ» δεν είναι ένα ακόμα έργο που έχει γράψει ο Α.Δ. ΡΑΒΟΛΟΥ· είναι το αποτέλεσμα μιας επείγουσας ανάγκης η συγκεχυμένη και αποπροσανατολισμένη μέσα στο λαβύρινθο των θεωριών Ανθρωπότητα να βρει μια ελπίδα, που θα της δώσει την απαραίτητη Δύναμη για να ωθηθεί προς την κατάκτηση του ΕΙΝΑΙ.
Το παρόν έργο προέρχεται από μια σειρά συνεντεύξεων που έδωσε ο Α.Δ. Ραβολού σε μαθητές της Γνώσης, προερχόμενους από τον Παλαιό Κόσμο (Ευρώπη), όπου σε αυτές ο Δάσκαλος με τη σφοδρή του επιθυμία ολόκληρη η Ανθρωπότητα να λάβει την πιο απλή καθοδήγηση και τον πιο απλό προσανατολισμό, που θα συνεισφέρει στη βαθιά κατανόηση της δουλειάς με τους ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ, εκθέτει με παιδαγωγικό τρόπο, με το πολύ ξεχωριστό ύφος του, εννέα θέματα, που με τη σειρά τους σε αυτό το έργο θα κατανεμηθούν σε δέκα κεφάλαια.
Η επεξεργασία του κειμένου έγινε με βάση την αντιγραφή των μαγνητοφωνημένων ταινιών όπου καταγράφηκαν οι επεξηγήσεις του Δασκάλου και στην οποία έγινε μια λεπτομερής δουλειά, αντιπαραθέτοντας με τον Δάσκαλο για να κατανοηθούν αυτά που δεν ακούγονταν και δεν ήταν πολύ ξεκάθαρα στην ταινία. Αυτή η δουλειά είχε ως αποτέλεσμα ένα κείμενο εκατό τοις εκατό πρωτότυπο.
Ο Α.Δ. ΡΑΒΟΛΟΥ στη δημιουργία του «ΜΕΓΑΛΟΥ ΕΡΓΟΥ» έχει αποδείξει ότι είναι ένας «ΑΝΤΑΡΤΗΣ ΑΕΤΟΣ», γιατί τα γεγονότα το επιβεβαιώνουν· το έργο του δεν θεμελιώθηκε με βάση θεωρίες αλλά ΓΕΓΟΝΟΤΑ.
Στην αρχή, ως Μαθητής του Α.Δ. Σαμαέλ, υπήρξε από τότε ασυμβίβαστος με τον ίδιο του τον εαυτό, δεν έμεινε να ατενίζει και να θαυμάζει τη θεωρία, αλλά πήγε κατευθείαν στην πρακτική, «για να μην τρώει παραμύθια από κανέναν»· αφιερώθηκε να πειραματίζεται στην «ίδια του τη σάρκα» τη Διδασκαλία του Α.Δ. Σαμαέλ μέσα από την ερευνητική προσπάθεια και, χάρη στην επιμονή και την ανταρσία του, κατέκτησε τη Σοφία, που πολύ ταπεινά μας εκθέτει μέσα από τη Διδασκαλία η οποία συνοψίζεται σε αυτό το βιβλίο.
Αυτό το έργο, φίλε αναγνώστη, δεν είναι ένα ακόμα για να στοιβάζουμε θεωρίες, για να συμβιβαστούμε διαβάζοντάς το, αλλά για να ακολουθήσουμε το παράδειγμά του και να γίνουμε αντάρτες ενάντια σε όλα όσα εμποδίζουν την πνευματική μας ανάπτυξη, κάνοντας από αυτό ένα έργο γεγονότων, βασισμένο στη βιωμένη εμπειρία.

Διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Translate »