Ο Εσωτερικός Χριστός

christ

Η Γνωστική Εκκλησία (η δική μας Γνωστική Εκκλησία είναι η μεταβατική Εκκλησία, αυτή η Εκκλησία βρίσκεται στους ανώτερους κόσμους) λατρεύει τον Σωτήρα του κόσμου, τον ονομαζόμενο Ιησού. Η Γνωστική Εκκλησία ξέρει ότι ο Ιησούς ενσάρκωσε τον Χριστό, λόγος για τον οποίο τον λατρεύει. Ο Χριστός δεν είναι ένα ανθρώπινο άτομο ούτε θεϊκό.

Ο Χριστός είναι ένας τίτλος που λαμβάνει οποιοσδήποτε βαθιά πραγματοποιημένος Δάσκαλος. Ο Χριστός είναι ο Στρατός της Φωνής. Ο Χριστός είναι ο Λόγος. Πολύ πιο πέρα από το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα βρίσκεται ο Λόγος. Κάθε άνθρωπος που καταφέρνει να ενσαρκώσει τον Λόγο, λαμβάνει δίκαια τον τίτλο του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο ίδιος ο Λόγος.

Είναι αναγκαίο για τον καθένα μας να κάνουμε σάρκα τον Λόγο. Όταν ο Λόγος γίνεται σάρκα σε μας, μιλάμε τον Λόγο του Φωτός.

Στην τωρινή εποχή μερικοί Δάσκαλοι έχουν ενσαρκώσει τον Χριστό. Στη μυστική Ινδία ζει εδώ κι εκατομμύρια χρόνια ο γιόγκι Χριστός Μπαμπάχι (Babaji), ο αθάνατος Μπαμπάχι. Ο Σανάτ Κουμαρά (Sanat Kummara), ο ιδρυτής του μεγάλου Κολλεγίου Μυημένων της Λευκής Αδελφότητας, είναι ένας άλλος ζωντανός Χριστός. Στο παρελθόν πολλοί τον ενσάρκωσαν. Στο παρόν μερικοί τον έχουν ενσαρκώσει. Στο μέλλον πολλοί θα τον ενσαρκώσουν. Ο Ιωάννης ο Bαπτιστής επίσης ενσάρκωσε τον Χριστό. Η διαφορά μεταξύ του Ιησού και των άλλων Δασκάλων που επίσης ενσάρκωσαν τον Χριστό βρίσκεται στην Ιεραρχία. Ο Ιησούς είναι ο πιο υψηλός Ηλιακός Μυημένος τον κόσμου...

Ο Λατρευτός Θεός Χριστός προέρχεται από αρχαϊκές λατρείες στον Θεό-Φωτιά. Τα γράμματα Π (Πυρά) και Χ (Σταυρός) σημαίνουν το ιερογλυφικό του να παράγεις την Ιερή Φωτιά.

O Χριστός λατρεύτηκε στα Μυστήρια του Μίθρα, του Απόλλωνα, της Αφροδίτης, του Δία, του Ιανού, της Εστίας, του Βάκχου, της Αστάρτης, της Δήμητρας, του Κεξαλκόατλ κ.λπ. Ποτέ δεν έχει λείψει σε καμιά θρησκεία η αρχή Χριστός. Όλες οι θρησκείες είναι μόνο μία. Η θρησκεία είναι συναφής με τη ζωή όπως η υγρασία με το νερό. Η Μεγάλη Συμπαντική Παγκόσμια Θρησκεία τροποποιείται σε χιλιάδες θρησκευτικές μορφές. Οι Ιερείς είναι πλήρως ταυτισμένοι ο ένας με τον άλλο σε όλες τις θρησκευτικές μορφές λόγω των βασικών αρχών της Μεγάλης Συμπαντικής Παγκόσμιας Θρησκείας...

Η θρησκεία είναι Μία, Μοναδική και απολύτως Συμπαντική...

Όταν μια θρησκευτική μορφή εκφυλίζεται, εξαφανίζεται και στη θέση της η συμπαντική ζωή δημιουργεί νέες θρησκευτικές μορφές. Ο αυθεντικός πρωτόγονος Γνωστικός Χριστιανισμός έρχεται από τον Ειδωλολατρισμό. Πριν από τον Ειδωλολατρισμό λατρεύτηκε σε όλες τις λατρείες ο Κοσμικός Χριστός.

Στην Αίγυπτο ο Χριστός ήταν ο Όσιρις κι εκείνος που τον ενσάρκωνε ήταν ένας Οσιροποιημένος. Σε όλες τις εποχές υπήρχαν Δάσκαλοι που έχουν αφομοιώσει την Άπειρη Χριστική Συμπαντική Αρχή. Στην Αίγυπτο Χριστός ήταν ο Ερμής. Στο Μεξικό Χριστός ήταν ο Κεξαλκόατλ. Στην ιερή Ινδία Χριστός ήταν ο Κρίσνα. Στην Άγια γη, ο μεγάλος Γνωστικός Ιησούς, εκπαιδευμένος στη γη της Αιγύπτου, ήταν εκείνος πού είχε τη μακαριότητα να αφομοιωθεί στην Παγκόσμια Χριστική Αρχή, λόγος για τον οποίο άξιζε να ξαναβαφτιστεί Χριστός με τη Θεότητα της Φωτιάς και του Σταυρού.

Ο Ναζαρηνός Ιησούς-Ζευς είναι ο σύγχρονος άνθρωπος που ενσαρκώνει τελείως την Παγκόσμια Χριστική Αρχή. Πριν από αυτόν, πολλοί Δάσκαλοι ενσάρκωσαν τη Χριστική Αρχή της Φωτιάς.

Ο Ραββί της Γαλιλαίας είναι ένας Θεός, γιατί ενσάρκωσε τελείως τον Κοσμικό Χριστό. Ο Ερμής, ο Κεξαλκόατλ, ο Κρίσνα είναι Θεοί, γιατί επίσης ενσάρκωσαν τον Κοσμικό Χριστό. Είναι αναγκαίο να λατρεύουμε τους Θεούς. Αυτοί βοηθούν τους ευσεβείς. Ζητήστε και θα σας δοθεί. Κτυπήστε και θα σας ανοιχτεί.

Η τέχνη του να παράγεις τη φωτιά είναι η σεξουαλική μαγεία. Μόνο με τον Τέλειο Γάμο
να παράγουμε τη φωτιά, να την αναπτύσσουμε και να ενσαρκώνουμε τον Χριστό. Έτσι μετατρεπόμαστε σε Θεούς.

Η Αρχή Χριστός είναι πάντα η ίδια. Οι Δάσκαλοι που την ενσαρκώνουν είναι ζωντανοί Βούδες. Ανάμεσα σε αυτούς τους τελευταίους πάντα υπάρχουν Ιεραρχίες. Ο Βούδας Ιησούς είναι ο πιο υψηλός μυημένος της Συμπαντικής Λευκής Αδελφότητας...

Είναι αδύνατο να ενσαρκώσει κανείς τον Κοσμικό Χριστό χωρίς τη Σεξουαλική Μαγεία. Η αγάπη είναι η πιο ανυψωμένη θρησκεία. Ο Θεός είναι Αγάπη. Έχει φτάσει η ώρα να καταλάβουμε βαθιά τη βαθύτερη σημασία αυτού που ονομάζεται Αγάπη. Πραγματικά, η Αγάπη είναι ο μοναδικός τύπος Ενέργειας που μπορεί να μας χριστικοποιήσει τελείως.

Το σεξ είναι η πέτρα του Ήλιου. Το σεξ είναι η βασική πέτρα πάνω στην οποία πρέπει να χτίσουμε τον ναό για τον Κύριο. «Η πέτρα που απέρριψαν εκείνοι που έχτιζαν έγινε ακρογωνιαίος λίθος. Από τον Κύριο έγινε αυτό και είναι θαυμάσιο πράγμα» (Ματθαίος, κεφ. 21, παρ. 42).

Ακριβώς αυτή την πέτρα απορρίπτουν οι παρασεξουαλικοί και κορδώνονται σαν τέλειοι. Πραγματικά, είναι θαυμάσιο πράγμα το ότι αυτή η πέτρα, που θεωρείται σαν ταμπού ή αμαρτία ή απλώς σαν εργαλείο απόλαυσης, να είναι τοποθετημένη στον ακρογωνιαίο λίθο του ναού.

«Διά τούτο σας λέγω ότι θα αφαιρεθεί από εσάς η Βασιλεία του Θεού (το Magis Regnum ή Βασίλειο της Μαγείας) και θα δοθεί σε έθνη που κάνουν τους καρπούς της. Και κείνος που θα πέσει πάνω σε αυτήν την πέτρα θα συντριβεί και εκείνον εις τον οποίον θα πέσει θα τον κάνει κομμάτια» (Ματθαίος, κεφ. 21, παρ. 42-45).

Το σεξ είναι η βασική πέτρα της οικογένειας, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα υπήρχε η οικογένεια. Το σεξ είναι η βασική πέτρα του ανθρώπου, γιατί χωρίς αυτήν ο άνθρωπος δεν θα ερχόταν στην ύπαρξη. Το σεξ είναι η βασική πέτρα του Σύμπαντος, γιατί χωρίς αυτήν το Σύμπαν δεν θα υπήρχε.

Η σεξουαλική ενέργεια του Τρίτου Λόγου ρέει από το κέντρο όλου του νεφελώματος και από τη δίνη του κάθε ατόμου. Όταν η ενέργεια σταματήσει να ρέει από το κέντρο της γης, αυτή θα μετατραπεί σε ένα πτώμα.

Η σεξουαλική ενέργεια του Τρίτου Λόγου έχει τρεις τρόπους έκφρασης:
1) Αναπαραγωγή του είδους.
2) Εξέλιξη της ανθρώπινης φυλής.
3) Πνευματική ανάπτυξη.

Η Κουνταλίνι είναι ο ίδιος τύπος ενέργειας με τον οποίο ο Τρίτος Λόγος επεξεργάζεται όλα τα στοιχεία της γης. Στη φύση υπάρχουν τρεις τύποι ενέργειας: Πρώτη η ενέργεια του Πατέρα. Δεύτερη η ενέργεια του Υιού. Τρίτη η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Στην Ινδία ο Πατέρας είναι ο Βράχμα, ο Υιός είναι ο Βισνού και το Άγιο Πνεύμα είναι ο Σίβα.

Η δύναμη του Αγίου Πνεύματος πρέπει να επιστρέφει προς το κέντρο και προς τα πάνω. Επείγει να εξαγνίζουμε τις σεξουαλικές δυνάμεις μέχρι την καρδιά. Σε αυτό το μαγνητικό κέντρο, αυτές οι δυνάμεις αναμειγνύονται με τις δυνάμεις του Υιού για να ανεβαίνουν στους Ανώτερους Κόσμους. Μόνο εκείνος που καταφέρνει την ολική ανάπτυξη της Κουνταλίνι χριστικοποιείται τελείως. Μόνο εκείνος που χριστικοποιείται μπορεί να ενσαρκώσει τον Πατέρα.

Ο Υιός είναι ένα με τον Πατέρα και ο Πατέρας ένα με τον Υιό. Κανένας δεν φτάνει στον Πατέρα παρά από τον Υιό. Έτσι είναι γραμμένο. Οι δυνάμεις του Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος κατεβαίνουν για να επιστρέψουν μετά προς τα μέσα και προς τα πάνω.

Αυτός είναι ο Νόμος. Οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος κατεβαίνουν μέχρι τα σεξουαλικά όργανα. Οι ενέργειες του Υιού κατεβαίνουν μέχρι την καρδιά και οι ενέργειες του Πατέρα μέχρι τον νου. Επιστρέφουμε με τις ενέργειες του Αγίου Πνεύματος και σε αυτή την επιστροφή υπάρχουν θαυμάσιες συναντήσεις. Στην καρδιά συναντάμε τον Χριστό και στον νου τον Πατέρα. Αυτές οι συναντήσεις σημαίνουν επιστροφή προς τα μέσα και προς τα πάνω. Έτσι περνάμε πιο πέρα από την τέταρτη, πέμπτη κι έκτη διάσταση του διαστήματος. Τότε απελευθερωνόμαστε τελείως..

Πολλά έχουν ειπωθεί για τον Ιεροφάντη Ιησού, όμως στην πραγματικότητα κανένας δεν ξέρει την προσωπική βιογραφία του...

Ο Ιησούς είχε Ιέρεια Σύζυγο, γιατί δεν ήταν κανένας παρασεξουαλικός. Η γυναίκα του Ιησού ήταν μια ολόκληρη Κυρία-Μύστης, προικισμένη με μεγάλες μυστικές δυνάμεις. Ο Ιησούς ταξίδεψε στην Ευρώπη και ήταν μέλος μιας Σχολής Μυστηρίων της Μεσογείου. Ο Ιησούς σπούδασε στην Αίγυπτο και εξάσκησε σεξουαλική μαγεία με την ιέρειά του μέσα σε μια πυραμίδα. Έτσι είναι πώς ανακεφαλαίωσε μυήσεις κι έφτασε αργότερα στη Μύηση της Αφροδίτης (Βενούστα μύηση).

Ο Ιησούς ταξίδεψε στην Περσία, Ινδία κ.λπ. Έτσι λοιπόν ο μεγάλος Δάσκαλος ήταν όλος ένας Δάσκαλος με την πλήρη έννοια της λέξης.

Τα τέσσερα Ευαγγέλια είναι πραγματικά τέσσερα Κείμενα Αλχημείας και Λευκής Μαγείας. Η μύηση αρχίζει μεταβάλλοντας το Νερό της Ζωής (σπέρμα) στο Κρασί του Φωτός της Αλχημείας. Αυτό το θαύμα πραγματοποιήθηκε στον Γάμο της Κανά. Πάντα στον γάμο. Με αυτό το θαύμα αρχίζουμε να διατρέχουμε το μονοπάτι της Μύησης. Όλο το Δράμα της ζωής, των Παθών και του θανάτου του Ιησού είναι τόσο αρχαίο όσο ο κόσμος. Αυτό το Δράμα έρχεται από τις αρχαίες θρησκείες του παρελθόντος και είναι γνωστό σε όλες τις γωνίες του κόσμου. Αυτό το Δράμα εφαρμόζεται στον Ιησού και γενικά σε όλους εκείνους που διατρέχουν το μονοπάτι της κόψης τον ξυραφιού. Αυτό το Δράμα δεν είναι η προσωπική ζωή ενός ανθρώπου. Αυτό το Δράμα είναι η εσωτεριστική ζωή όλων εκείνων που διατρέχουν το μυστικό μονοπάτι. Αυτό το Δράμα μπορεί να εφαρμοστεί το ίδιο στον Ιησού όπως και σε οποιονδήποτε άλλον Χριστικοποιημένο Μυημένο. Πραγματικά, το Δράμα της ζωής, των Παθών, του Θανάτου και της Ανάστασης του Ιησού, είναι ένα Κοσμικό Δράμα που υπάρχει πολύ πριν υπάρξει ο κόσμος. Αυτό το Δράμα είναι γνωστό σε όλους τους κόσμους του άπειρου Διαστήματος...

Ο Ιησούς είχε τον ηρωισμό να αφομοιώσει την Ουσία Χριστό σε όλα τα εσωτερικά οχήματά του. Αυτό το κατάφερε δουλεύοντας με ΙΝΡΙ (Φωτιά). Έτσι ήταν πώς ο Ιεροφάντης Ιησούς μπόρεσε να γίνει ένα με τον Πατέρα. Ο Ιησούς μετατράπηκε σε έναν Χριστό και ανέβηκε στον Πατέρα. Κάθε άνθρωπος που αφομοιώνει την Ουσία Χριστό στο φυσιολογικό, βιολογικό, ψυχικό και πνευματικό επίπεδο, μετατρέπεται σε έναν Χριστό.

Έτσι λοιπόν, ο Χριστός δεν είναι κανενός τύπου ανθρώπινο ή θεϊκό άτομο. Ο Χριστός είναι η κοσμική ουσία που περιέχεται σε όλο το άπειρο διάστημα. Χρειαζόμαστε να διαμορφώνουμε τον Χριστό μέσα μας. Αυτό είναι δυνατόν μόνο με ΙΝΡΙ (Φωτιά)...

Ο Ιησούς έζησε το Δράμα του Πάθους, όμως δεν είναι ο μοναδικός που το έχει ζήσει. Πριν από αυτόν, μερικοί Μυημένοι όπως ο Ερμής, ο Κεξαλκόατλ, ο Κρίσνα, ο Ορφέας, ο Βούδας κ.λπ. το έζησαν. Μετά από αυτόν το έχουν ζήσει και άλλοι. Το Δράμα των Παθών είναι Κοσμικό.

Η Σύνθεση όλων των Θρησκειών, Σχολών και Πεποιθήσεων είναι ο Χριστός και η σεξουαλική μαγεία...

Translate »