Τα Τρία Βουνά

ΔΥΟ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ

Χωρίς να θέλουμε με κανένα τρόπο να πληγώσουμε λεπτές ευαισθησίες, πρέπει να δώσουμε έμφαση στη βασική ιδέα ότι στο μορφωτικό-πνευματικό περιβάλλον της σύγχρονης ανθρωπότητας συνυπάρχουν διάφορα αξιοσέβαστα ιδρύματα που πολύ ειλικρινά θεωρούν πως γνωρίζουν το Μυστικό Δρόμο και ωστόσο δεν τον γνωρίζουν.

Επιτρέψτε μας την ελευθερία να πούμε με μεγάλη επισημότητα ότι δεν θέλουμε να ασκήσουμε καταστρεπτική κριτική· δίνουμε έμφαση, και είναι πρόδηλο ότι αυτό δεν είναι έγκλημα.

Προφανώς και από απλό σεβασμό, πολύ βαθύ, προς τους πλησίον μας, ποτέ δεν θα μιλούσαμε ενάντια σε κανένα μυστικιστικό ίδρυμα.

Σε κανένα ανθρώπινο ον δεν θα έπρεπε να ασκείται κριτική για το γεγονός ότι δεν γνωρίζει κάτι που ποτέ δεν έχει διδαχθεί. Ο Μυστικός Δρόμος ποτέ δεν έχει αποκαλυφθεί δημόσια.

Με όρους αυστηρά σωκρατικούς θα λέγαμε ότι πολλοί πολυμαθείς που ισχυρίζονται ότι γνωρίζουν σε βάθος το Μονοπάτι της Κόψης του Ξυραφιού, όχι μόνο αγνοούν, αλλά επιπλέον αγνοούν ότι αγνοούν.

Χωρίς να θέλουμε να δείξουμε ή να υποδείξουμε πνευματικές οργανώσεις κανενός είδους και χωρίς την πρόθεση να επικρίνουμε κανέναν, θα πούμε απλώς ότι ο αγνοών μορφωμένος όχι μόνο δεν ξέρει, αλλά επιπλέον δεν ξέρει ότι δεν ξέρει.

Σε όλα τα ιερά βιβλία της αρχαιότητας γίνεται αναφορά στο Μυστικό Δρόμο, παρατίθεται, κατονομάζεται σε πολλά εδάφια, αλλά οι άνθρωποι δεν τον γνωρίζουν.

Να αποκαλύψουμε, να δείξουμε, να διδάξουμε το εσωτεριστικό μονοπάτι που οδηγεί στην τελική Απελευθέρωση είναι βεβαίως ο σκοπός αυτού του Έργου που έχετε στα χέρια σας, αγαπητέ αναγνώστη.

Αυτό είναι ένα ακόμα βιβλίο του Πέμπτου Ευαγγελίου.

Ο Γκαίτε, ο μεγάλος Γερμανός Μυημένος, είπε: «Κάθε θεωρία είναι γκρίζα, και μόνο είναι πράσινο το δέντρο με τους χρυσούς καρπούς, που είναι η ζωή».

Υπερβατικά βιώματα είναι ασφαλώς αυτό που παραδίδουμε σε αυτό το νέο βιβλίο: αυτό που έχουμε διαπιστώσει, αυτό που έχουμε πειραματιστεί άμεσα.

Είναι αμετάθετο να σχεδιάσουμε τους Χάρτες του Δρόμου, να δείξουμε με ακρίβεια κάθε βήμα, να επισημάνουμε τους κινδύνους κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ.

Πριν από καιρό, οι φύλακες του Άγιου Τάφου μού είπαν: «Ξέρουμε ότι φεύγετε, αλλά προτού αποχωρήσετε, πρέπει να αφήσετε στην ανθρωπότητα τους Χάρτες του Δρόμου και τα λόγια σας».

Εγώ απάντησα, λέγοντας: «Αυτό θα κάνω». Από τότε δεσμεύτηκα επίσημα να γράψω αυτό το βιβλίο.

SAMAEL AUN WEOR

Translate »